23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 161-396891
Offentliggjort
22.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Tranemo kommun

Vinterväghållning


Tranemo kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Tranemo kommun
212000-1462
Storgatan 26
Tranemo
514 80
Sverige
Kontaktperson: Michaela Chalhoub
E-post: michaela.chalhoub@tranemo.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tranemo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning

Referensnummer: UPH/2019:40
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden avser vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) inom Tranemo kommun under vintersäsongen.

AFB.33 Anbudets giltighetstid

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud sex (6) månader efter sista anbudsdag. För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning är Anbudsgivaren bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 3.3.2020

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45233139
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden avser vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) inom Tranemo kommun under vintersäsongen.

AFB.33 Anbudets giltighetstid

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud sex (6) månader efter sista anbudsdag. För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning är Anbudsgivaren bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 3.3.2020

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 124-302952
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Vi har mottagit synpunkter på utvärderingsmodellen, avseende åtgärdstider och nivåer på beredskapsersättningen. Vi har därför beslutat att avbryta upphandlingen och se över prismodellen. Upphandlingen kommer att annonseras på nytt snarast möjligt.

Visma annons: https://opic.com/id/afgcvqcabm

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/08/2019

Send til en kollega

0.094