23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-294408
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Arjeplogs kommun, Inköp

Vindere

Stiftelsen Arjplogshus

(30.08.2019)
Cassimir Lindbergs Entreprenad Aktiebolag
Bos 52
938 21 Arjeplog

Laisvall

(30.08.2019)
Räckessättarna Norr Aktiebolag
Laisvallvägen 10
938 32 Arjeplog

Arjeplog

(30.08.2019)
Anders Johansson Åkeri i Arjeplog AB
Fjällgatan 3
938 31 Arjeplog

Arjeplog

(30.08.2019)
A. Bergmans Entreprenad AB
Erikslund 16
938 96 Arjeplog

Snöröjning Arjeplogs kommun


Arjeplogs kommun, Inköp

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Arjeplogs kommun, Inköp
212000-2668
Arjeplog
938 81
Sverige
Kontaktperson: Mikael Renberg
Telefon: +46 730705014
E-post: mikael.renberg@arvidsjaur.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arjeplog.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/arjeplog/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45364
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/arjeplog/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45364
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Arjeplogs kommun

Referensnummer: UH-2019-33
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Snöröjning inom Arjeplogs kommun

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Arjeplog

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90620000
90000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Snöröjning inom Arjeplogs kommun

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Arjeplog

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90620000
90000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Snöröjning inom Arjeplogs kommun

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Stiftelsen Arjplogshus

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90620000
90000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Snöröjning inom Arjeplogs kommun

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Laisvall

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90620000
90000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Snöröjning inom Arjeplogs kommun

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/07/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 30/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
Luleå
971 26
Sverige
Telefon: +46 920-295490
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Fax: +46 920-220459

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/06/2019

Send til en kollega

0.111