23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-294297
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Uppsala Vatten och Avfall AB

Mekaniska verkstadstjänster 2019


Uppsala Vatten och Avfall AB

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Rapsgatan 7
Uppsala
754 50
Sverige
Kontaktperson: Roger Larsson
Telefon: +46 187279298
E-post: roger.larsson@uppsalavatten.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.uppsalavatten.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44560
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44560
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mekaniska verkstadstjänster 2019

Referensnummer: 2018-0691
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för tjänster som licenssvetsning, industrimontage, maskinreparationer, verkstads- och underhållsarbeten och tillverkning av maskindetaljer.

Tjänsterna utförs i projektform samt löpande under ledning av Beställaren.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 40 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50500000
50510000
50511000
50511100
50512000
50513000
50514000
50514100
50514200
50514300
50531000
50531100
50531300
50531400
50700000
50712000
50800000
51120000
51210000
51220000
51230000
51500000
51800000
51810000
51820000
65100000
65110000
65111000
65120000
65130000
65200000
65210000
65400000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för tjänster som licenssvetsning, industrimontage, maskinreparationer, verkstads- och underhållsarbeten och tillverkning av maskindetaljer.

Tjänsterna utförs i projektform samt löpande under ledning av Beställaren.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 40 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 16/08/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.103