23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-282948
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Vestforbrænding

Udbud - Plastaffald fra husholdninger - behandling og afsætning


Vestforbrænding

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
Telefon: +45 20461918
E-mail: vdb@vestfor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - Plastaffald fra husholdninger - behandling og afsætning

Sagsnr.: 19-00245
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører behandling/afsætning af plastaffald fra husholdninger med opnåelse af minimum 75% genanvendelse. Plastaffaldet består af en blanding af hård og blød plast fra kommunale indsamlingsordninger fra villaer, rækkehuse og etageboliger i Vestforbrændings og Norfors’ ejerkommuner.

Den årlige mænge forventes at udgøre 6 500 tons pr. år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90500000
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører behandling/afsætning af plastaffald fra husholdninger med opnåelse af minimum 75% genanvendelse. Plastaffaldet består af en blanding af hård og blød plast fra kommunale

indsamlingsordninger fra villaer, rækkehuse og etageboliger i Vestforbrændings og Norfors’ ejerkommuner.

Den årlige mænge forventes at udgøre 6 500 tons pr. år.

Ejerkommuner.

Den årlige mænge forventes at udgøre 6 500 tons pr. år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option: Behandling af plast 2021 (obligatorisk bud),

- Option: Transport af plast til behandlingsanlægget (obligatorisk bud),

- Option: Transportnotifikation (frivilligt bud).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-178322
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud - Plastaffald fra husholdninger - behandling og afsætning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I forlængelse af tildelingsbeslutningen i ovennævnte udbud er Ordregiver blevet opmærksom på, at udbudsgrundlaget desværre ikke korrekt afspejler Ordregivers krav til genanvendelse.

Af udbudsgrundlagets kravspecifikation (afsnit 1.6) fremgår bl.a.:

Leverandøren forpligter sig til at oparbejde det leverede plastaffald med henblik på at opnå en høj genanvendelse. Minimum 75% af mængden af det leverede plast-affald (inkl. fejlsorteringer) skal efter Leverandørens behandling kunne afsættes til genanvendelse eller til yderligere sortering med henblik på genanvendelse.

Det var Ordregivers intention med ovenstående at sikre en høj genanvendelsesprocent – i alle behandlingsled.

Ved besvarelsen af spørgsmål nr. 52963 har Ordregiver desværre bekræftet en forståelse af ovenstående, som er i modstrid med det, som var hensigten med formuleringen – og udbudsgrundlaget i øvrigt.

Som følge af de afgivne svar under udbudsprocessen kan Ordregiver ikke håndhæve udbudsgrundlagets krav til genanvendelse i overensstemmelse med de oprindelige intentioner.

Derfor ser Ordregiver sig nødsaget til at annullere udbuddet.

Ordregiver vil nu igangsætte en revision af udbudsgrundlaget, så det korrekt afspejler de ønsker og krav, som Ordregiver har. Et genudbud forventes derefter iværksat.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2019

Send til en kollega

0.096