23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-281022
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

VA SYD

Ramavtal Grönyteskötsel inklusive Snö- och halkbekämpning


VA SYD

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
VA SYD
222000-2378
Box 191
Malmö
20121
Sverige
Kontaktperson: Joanna Isgren
E-post: Joanna.isgren@vasyd.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasyd.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Grönyteskötsel inklusive Snö- och halkbekämpning

Referensnummer: 19/00724
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

VA SYD inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för driftentreprenad av grönyteskötsel inklusive snö- och halkbekämpning vid VA SYDs fastigheter och objekt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77300000
77312000
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

VA SYD inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för driftentreprenad av grönyteskötsel inklusive snö- och halkbekämpning vid VA SYDs fastigheter och objekt.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 065-153014
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Din Utemiljö i Skåne AB
556910-4648
Röddingebergsvägen 95-19
Sjöbo
275 92
Sverige
E-post: martin@dinutemiljo.nu
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://dinutemiljo.nu

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 30 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/06/2019

Send til en kollega

0.105