23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273082
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län

Upphandling av skötsel i Idbyfjärden och Arnäsbacken, Örnsköldsviks kommun


Länsstyrelsen i Västernorrlands Län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län
202100-2445
Pumpbacksgatan 19
Härnösand
871 86
Sverige
Kontaktperson: John Granbo
E-post: John.Granbo@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av skötsel i Idbyfjärden och Arnäsbacken, Örnsköldsviks kommun

Referensnummer: 512-1469-19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
92533000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Länsstyrelsen avser nu att upphandla skötselåtgärder i två områden, Idbyfjärdens naturreservat och Arnäsbackens fornvårdsområde. Dessa två områden är av olika karaktär men geografiskt nära varandra. Idbyfjärden är ett naturreservat som är välbesökt av fågelskådare. I reservatet finns därför fågeltorn, dass och spänger m.m. som behöver tillsynas och förvaltas. I fornvårdsområdet Arnäsbacken ska entreprenören förse området med betande får och bedriva tillsyn och skötsel av hagen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 46 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45111220
77310000
90721700
90900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen avser nu att upphandla skötselåtgärder i två områden, Idbyfjärdens naturreservat och Arnäsbackens fornvårdsområde. Dessa två områden är av olika karaktär men geografiskt nära varandra. Idbyfjärden är ett naturreservat som är välbesökt av fågelskådare. I reservatet finns därför fågeltorn, dass och spänger m.m. som behöver tillsynas och förvaltas. I fornvårdsområdet Arnäsbacken ska entreprenören förse området med betande får och bedriva tillsyn och skötsel av hagen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kapacitet att utföra uppdraget / Viktning: 0.6
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 0.4
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 043-098340
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Fredrik Edblom
630613-1159
Utanlandsjö 221
Arnäsvall
891 95
Sverige
E-post: fremblom@hotmail.com
Nuts-kod: SE321
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 46 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019

Send til en kollega

0.101