23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-272960
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lerums kommun

Ramavtal för tekniska konsulttjänster, bullerutredningar


Lerums kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lerums kommun
212000-1447
Brobacken 1
Lerum
443 80
Sverige
Kontaktperson: Berith Olsson Upphandlare
E-post: berith.olsson@lerum.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lerum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tekniska konsulttjänster, bullerutredningar

Referensnummer: KS18.1236
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71356000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal för tekniska konsulttjänster, bullerutredningar tecknas för avrop vid behov.

Ramavtalet syftar till att komplettera beställarnas egna utförande vad avser de upphandlade tjänsterna. Under de fyra senaste åren har Lerums kommun upphandlat konsulttjänster inom bullerutredningar för 500 000 SEK per år.

Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet kan komma att ske vid behov av resurs, projektledare/samordnare till stöd inom Lerums kommuns organisation.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71311200
71311220
71311230
71313100
90742000
90742400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för tekniska konsulttjänster, bullerutredningar tecknas för avrop vid behov.

Utredning, beräkning, mätning, inventering, analys, bedömningar, rådgivning och åtgärdsförslag av buller avseende väg- och järnvägstrafik m.m. ("buller utvändigt") och av ljudnivå i befintliga lokaler,

T.ex. genomföra byggnadsteknisk inventering med avseende på husets bullerdämpande egenskaper m.m.

Inför nybyggnation och renoveringar av fastigheter vara behjälplig med beräkning av "buller utvändigt" och "invändig akustik".

Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet kan komma att ske vid behov av resurs, projektledare/samordnare till stöd inom Lerums kommuns organisation.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: avdrag 200
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 065-151605
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SWECO Environment AB
556346-0327
Box 34044
Stockholm
100 26
Sverige
E-post: magnus.almfors@sweco.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Stockholm
169 99
Sverige
E-post: hilde.rosenbergbulow@afconsult.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.afconsult.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB
556936-6023
Kinnegatan 23
Lidköping
53133
Sverige
E-post: par.andren@akustikverkstan.se
Nuts-kod: SE23
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Stockholm-Globen
121 88
Sverige
E-post: albin.hedenskog@wsp.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.wsp.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Norconsult AB
556405-3964
Box 8774
Göteborg
402 76
Sverige
E-post: Lisbet.andersson@norconsult.com
Nuts-kod: SE23

Internetadress: http://www.norconsult.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
COWI AB
556204-9501
Box 12076
Göteborg
402 41
Sverige
E-post: krhu@cowi.com
Nuts-kod: SE23

Internetadress: http://www.cowi.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019

Send til en kollega

0.118