23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237918
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Kurser, fältvandringar och gårdsbesök inom Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion


Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Södermanlands Län
202100-2262
Nyköping
611 86
Sverige
Kontaktperson: Sofia Hallgren Remnert
E-post: sofia.hallgren.remnert@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kurser, fältvandringar och gårdsbesök inom Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion

Referensnummer: 604-991-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kurser och fältvandringar/gårdsbesök inom Greppa Näringen och Ekologisk produktion.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, inbjuder till att lämna anbud avseende konsulttjänster till jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Konsulttjänsterna består av gruppaktiviteter inom områdena Greppa Näringen, ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion. Gruppaktiviteterna ska utföras på svenska i Södermanlands län. Gruppaktiviteterna som omfattas av upphandlingen är indelad i olika delområden, vilket framgår under avsnitt 4.1. Anbud kan lämnas på gruppaktiviteter inom ett eller flera delområden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 215 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
80500000
90700000
92530000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen i Södermanlands län, inbjuder till att lämna anbud avseende konsulttjänster till jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Konsulttjänsterna består av gruppaktiviteter inom områdena Greppa Näringen, ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion. Gruppaktiviteterna ska utföras på svenska i Södermanlands län. Gruppaktiviteterna som omfattas av upphandlingen är indelad i olika delområden, vilket framgår under avsnitt 4.1. Anbud kan lämnas på gruppaktiviteter inom ett eller flera delområden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Varierar beroende på projekt

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 038-085989
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Svenska Lantmännen ek för
769605-2856
Box 30192
STOCKHOLM
104 25
Sverige
E-post: niclas.sjoholm@lantmannen.com
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 143 900.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
HS Konsult AB
556413-1224
Box 412
UPPSALA
751 06
Sverige
E-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress: http://www.hush.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.099