23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225576
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms stad, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Upphandling av drift och underhåll av parkmark, inkluderande renhållning samt vinterväghållning på parkvägar, och skötsel av grönytor utmed trafikleder i Älvsjö


Stockholms stad, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 073-173018)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Älvsjö stadsdelsförvaltning
212000-0142
Box 48
Älvsjö
125 21
Sverige
Kontaktperson: Ulf Johansson
E-post: ulf.johansson@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av drift och underhåll av parkmark, inkluderande renhållning samt vinterväghållning på parkvägar, och skötsel av grönytor utmed trafikleder i Älvsjö

Referensnummer: 17-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Uppdraget avser utförande av drift och underhåll av parkmark, inkluderande renhållning samt vinterväghållning på parkvägar, och skötsel av grönytor utmed trafikleder inom Älvsjö.

Uppdraget omfattar följande delar:

ParkskötselParkskötsel innefattar tillsyn och skötsel av grönytor, träd och planteringar intill gator, utrustning och lekplatser samt hårdgjorda ytor och belysningsanläggningar på lekplatser och bollplaner.

RenhållningRenhållning innefattar sopning, patrullstädning och skräpkorgstömning. Omhändertagande av tjuvtippar och städning efter illegala boplatser.

VinterväghållningVinterväghållning innefattar halkbekämpning, snöröjning, kompletteringsröjning och sandupptagning. Tillsyn, jour och beredskap ingår.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-173018

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 20/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 14/08/2019
Ska det stå:
Datum: 20/08/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 21/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.09