23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-176316
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Rådgivningstjänster inom Greppa Näringen i Västra Götalands län


Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 051-117491)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
202100-2361
Göteborg
403 40
Sverige
Kontaktperson: Stefan Laang
E-post: stefan.laang@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Rådgivningstjänster inom Greppa Näringen i Västra Götalands län

Referensnummer: D.nr: 604-9725-19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79411100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten förbättras. Syftet med rådgivningen inom Greppa Näringen är att den ska kompetensutveckla lantbrukaren och fokusera på gårdarnas långsiktiga miljöstrategi. Rådgivningen ska inte användas som en årlig service till lantbrukare (produktionsrådgivning). Greppa Näringen följer ett inarbetat systematiskt arbetssätt som beskrivs i aktuell version av "Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet".

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 051-117491

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.088