23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-174474
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mariestads Kommun

Köp av solel från solceller monterade på köparens fastigheter


Mariestads Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mariestads Kommun
212000-1686
Kyrkogatan 2
Mariestad
542 86
Sverige
Kontaktperson: Camilla Sundler
E-post: camilla.sundler@mariestad.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mariestad.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Köp av solel från solceller monterade på köparens fastigheter

Referensnummer: 18/60
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09330000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en totalentreprenad för installation, drift och ägande av solcellsanläggningar på, av kommunen, utvalda fastigheter. Under en kontraktsperiod köper sedan kommunen all den el som anläggningarna producerar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09331200
45261215
45315300
45317000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en totalentreprenad för installation, drift och ägande av solcellsanläggningar på, av kommunen, utvalda fastigheter. Under en kontraktsperiod köper sedan kommunen all den el som anläggningarna producerar. Entreprenaden avser i första skedet 3 st anläggningar. Efter utvärdering kan ytterligare anläggningar bli aktuella.

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med antagen entreprenör för en avtalsperiod om två (2) + två (2) år för avrop/beställning av de solcellsanläggningar som beslutas under avtalsperioden. För respektive anläggning tecknas ett kontrakt på 20 år som gäller från och med att anläggningen är i drift.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: - 40 öre/kwh
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 018-037417
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vattenfall AB
556036-2138
Stockholm
169 92
Sverige
E-post: torbjorn.friberg@vattenfall.com
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019

Send til en kollega

0.109