23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-139870
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Värnamo kommun

Tekniska konsulter för gata och VA


Värnamo kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Värnamo kommun
212000-0555
Upphandlingsförvaltningen
Värnamo
331 83
Sverige
Telefon: +46 370-377143
E-post: stefan.h.goodwin@varnamo.se
Fax: +46 370-377769
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varnamo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Teknik

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter för gata och VA

Referensnummer: UHN.2018.203
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning för tekniska konsulter inom områden angivna i förfrågningsunderlaget.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Uppdragsområde 1

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71530000
71800000
90713100
71321300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jönköping län

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning för tekniska konsulter inom områden angivna i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Uppdragsområde 2

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71530000
71800000
90713100
71321300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jönköping län

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning för tekniska konsulter inom områden angivna i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 216-494288
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Uppdragsområde 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SWECO Environment AB
556346-0327
Box 145
Jönköping
511 13
Sverige
Telefon: +46 36-151835
E-post: magnus.almfors@sweco.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 134 750.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Uppdragsområde 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Arenavägen 7
Stockholm-Globen
121 88
Sverige
Telefon: +46 70-3974748
E-post: reino.erixon@wsp.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 638 665.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Sverige
Telefon: +46 36-156600
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/03/2019

Send til en kollega

0.103