23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 059-136816
Offentliggjort
25.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Mölndals stad

Vindere

(22.05.2019)
Kållered Entreprenad AB
Annebergsvägen 28
437 93 Lindome

Vinterväghållning av priovägnät


Mölndals stad

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mölndals stad
212000-1363
Mölndal
431 82
Sverige
Kontaktperson: Niklas Adebahr
E-post: niklas.adebahr@molndal.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.molndal.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdkkcmoye&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdkkcmoye&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning av priovägnät

Referensnummer: TEN 164/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingsföremålet

Upphandlingen omfattar vinterväghållning av prioriterade vägsträckor inom Mölndals stad. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1: Vinterväghållning med traktor (inklusive branta backar)

Del 2: Vinterväghållning med lastbil

Ramavtal kan tecknas med en (1) leverantör per del.

Inom Mölndals stad finns fyra (4) prioriterade vägsträckor (Blå, Grön, Gul och Röd), även kallade lastbilsnät. Leverantörens uppdrag bestäms inför varje säsong och blir då tilldelad en (1) av fyra (4) vägsträckor. De resterande vägsträckorna hanteras av tekniska förvaltningen i egen regi.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45233141
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingsföremålet

Upphandlingen omfattar vinterväghållning av prioriterade vägsträckor inom Mölndals stad. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1: Vinterväghållning med traktor (inklusive branta backar)

Del 2: Vinterväghållning med lastbil

Ramavtal kan tecknas med en (1) leverantör per del.

Inom Mölndals stad finns fyra (4) prioriterade vägsträckor (Blå, Grön, Gul och Röd), även kallade lastbilsnät. Leverantörens uppdrag bestäms inför varje säsong och blir då tilldelad en (1) av fyra (4) vägsträckor. De resterande vägsträckorna hanteras av tekniska förvaltningen i egen regi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/10/2019
Slut: 14/10/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/07/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/04/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/03/2019

Send til en kollega

0.096