23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-134733
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Skåne, Regionfastigheter

Kontroll av Mikrobiologisk renhet


Region Skåne, Regionfastigheter

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Skåne, Regionfastigheter
232100-0255
Lund
221 85
Sverige
Kontaktperson: Helena Veraeus
E-post: helena.veraeus@skane.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skane.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontroll av Mikrobiologisk renhet

Referensnummer: 1801897
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser att utföra mätningar i Regionens operationsrum samt uppdukningsrum genom att utföra de i avtalet specificerade kontrollerna avseende partikel- och CFU- provtagningar samt att utföra byten av HEPA-luftfilter när så är påkallat.

I uppdraget kan det avropas ytterligare kontroller eller åtgärder som behöver utföras med anledning av redovisade resultat.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90731000
90731400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser att utföra mätningar i Regionens operationsrum samt uppdukningsrum genom att utföra de i avtalet specificerade kontrollerna avseende partikel- och CFU- provtagningar samt att utföra byten av HEPA-luftfilter när så är påkallat.

I uppdraget kan det avropas ytterligare kontroller eller åtgärder som behöver utföras med anledning av redovisade resultat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 202-459873
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
VitaVerita AB
556705-9943
Västra Rydsvägen 138
Kungsängen
196 31
Sverige
E-post: magnus.kumbrant@vitaverita.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.vitaverita.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.107