23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-134649
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lerums kommun

Ramavtal för konsulttjänster, Naturmiljö


Lerums kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lerums kommun
212000-1447
Brobacken 1
Lerum
443 80
Sverige
Kontaktperson: Berith Olsson Upphandlare
E-post: berith.olsson@lerum.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lerum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för konsulttjänster, Naturmiljö

Referensnummer: KS18.1031 / 2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal för konsulttjänster, Naturmiljö.

Endast allmän naturvärdesinventering, inklusive fördjupad artinventering och andra tillägg enligt standard SS 199000 ingår.

Uppdraget innebär inventering av områden med beskrivning av strukturer och funktioner som exempelvis hävd, mängd död ved, ingrepp och naturvårdsintressanta kärlväxter, mossor eller lavar beroende på område. En övergripande naturvårdsbedömning av området kan ingå liksom en jämförelse med en äldre naturvårdsbedömning. I tillämpliga fall ska Natura-habitatet (enligt Naturvårdsverkets riktlinjer) kunna pekas ut.

Om inte annat framkommer vid beställning ska inventerade områden bedömas och klassas enligt kommunens naturvårdsprogram (www.lerum.se). Naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald ska genomföras enligt standard SS 199000.

Uppdragen kommer att variera avseende art och storlek. Uppdrag kommer att avropas enligt rangordning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71313000
77231400
90713000
92533000
92534000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen ska leda till att ramavtal kan tecknas inom konsulttjänsten art, Naturmiljö.

Endast allmän naturvärdesinventering, inklusive fördjupad artinventering och andra tillägg enligt standard SS 199000 ingår. Specifika inriktade inventeringar (t ex fladdermusinventering, svampinventering) ingår inte.

Uppdraget innebär inventering av områden med beskrivning av strukturer och funktioner som exempelvis hävd, mängd död ved, ingrepp och naturvårdsintressanta kärlväxter, mossor eller lavar beroende på område.

Uppdragen kommer att variera avseende art och storlek. Uppdrag kommer att avropas enligt rangordning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 224-512837
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB
556782-8818
Fredriksbergsvägen 1
Falköping
521 47
Sverige
E-post: jonas.ornborg@biologiochmiljo.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.biologiochmiljo.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ecocom AB
556880-5104
Stortorget 38
Kalmar
392 31
Sverige
E-post: info@ecocom.se
Nuts-kod: SE22

Internetadress: http://www.ecocom.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Svensk Naturförvaltning AB
556644-7032
Flöjelbergsgatan 8 B 2TR
Mölndal
431 37
Sverige
E-post: johan.truve@naturforvaltning.se
Nuts-kod: SE23

Internetadress: http://www.naturforvaltning.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.105