23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132348
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Parkskötsel 3 stadsdelar Enskede-Årsta-Vantör


Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 034-076949)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
212000-0142
Box 81
Johanneshov
121 22
Sverige
Kontaktperson: Ulf Johansson
E-post: ulf.johansson@stockholm.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se/eav

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Parkskötsel 3 stadsdelar Enskede-Årsta-Vantör

Referensnummer: 2.2.2-1001/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77313000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Parkskötsel 3 stadsdelar Enskede-Årsta-Vantör. Beställare och upphandlande myndighet är Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd inom Stockholms stad. Entreprenaden omfattar parkskötsel, armarksrenhållning, vinterväghållning på parkmark i enlighet med vad som framgår av bifogade kartbilagor, funktions- och utförandebeskrivningar samt mängdförteckningar. Även anläggningsarbeten kan komma i fråga som tilläggstjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 034-076949

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 26/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.093