23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132169
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning

Drift och skötsel strandbad, Bromma SDF


Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning
212000-0142
Box 15017
Bromma
167 15
Sverige
Kontaktperson: Anne-Christine Ehn
E-post: anne-christine.ehn@colligio.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se/Brommasdf

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift och skötsel strandbad, Bromma SDF

Referensnummer: 19/12
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77314000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar drift och skötsel/underhåll av tre strandbad belägna i olika delar av Bromma stadsdelsområde. Omfattningen av uppdraget i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Entreprenören ska samarbeta med samtliga aktörer på baden dvs beställaren, fastighetsägare, fastighetsägarens driftentreprenör och arrendatorer inom strandbaden.

Gällande ordningsföreskrifter för staden ska beaktas.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 4 000 000.00 SEK / Högsta anbud: 6 500 000.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77300000
77311000
77313000
77320000
90680000
92332000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar drift och skötsel/underhåll av tre strandbad belägna i olika delar av Bromma stadsdelsområde. Omfattningen av uppdraget i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Entreprenören ska samarbeta med samtliga aktörer på baden dvs beställaren, fastighetsägare, fastighetsägarens driftentreprenör och arrendatorer inom strandbaden.

Gällande ordningsföreskrifter för staden ska beaktas.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 60 %
Pris - Viktning: 40 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 018-038455
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Peab Anläggning AB
556568-6721
Box 808
Solna
169 28
Sverige
E-post: sulejmen.peljto@peab.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätt
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019

Send til en kollega

0.103