23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 056-130051
Offentliggjort
20.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

El till Rakelsiter


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
202100-5984
MSB
Karlstad
651 81
Sverige
Kontaktperson: Anders Andersson
E-post: anders.andersson@msb.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

El till Rakelsiter

Referensnummer: 18/134
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Elkraft till samtliga Rakelsiter i Sverige. För närvarande 275 st fördelade i elområde 1= 46 st, elområde 2= 68 st, elområde 3= 140 st och elområde 4= 21 st.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
65300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Elkraft till samtliga Rakelsiter i Sverige. För närvarande 275 st fördelade i elområde 1= 46 st, elområde 2= 68 st, elområde 3= 140 st och elområde 4= 21 st.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 006-009438
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Elkraft Sverige AB
556559-9668
Telefonvägen 30
Hägersten
126 26
Sverige
E-post: johan.steen@elkraftsverige.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/03/2019

Send til en kollega

0.106