23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 056-129790
Offentliggjort
20.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Årsavtal 2020 Driftentreprenad Barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumarkbsamt rensning av dagvattenbrunnar inom stadsdelsområde Kungsholmen


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Nils Matsson
E-post: nils.matsson@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Årsavtal 2020 Driftentreprenad Barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumarkbsamt rensning av dagvattenbrunnar inom stadsdelsområde Kungsholmen

Referensnummer: T2018-03225
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45233141
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Driftentreprenaden består av barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark samt rensning av brunnar på gatumark inom stadsdelsnämndsområde Kungsholmen inom Stockholm Stad.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77314000
90610000
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Driftentreprenaden består av barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark samt rensning av brunnar på gatumark inom stadsdelsnämndsområde Kungsholmen inom Stockholm Stad.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 054-124869
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Allt för många fel i Upphandlingsdokumenten

Visma annons: https://opic.com/id/afjnqamjgh

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019

Send til en kollega

0.098