23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-124175
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Inköp Gävleborg

Vindere

HVO100 Gävleborgs län

(18.06.2019)
Energifabriken i Sverige AB
Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping

HVO100 Gävleborgs län

(18.06.2019)
Colabitoil Sweden AB
Fabriksvägen 53
817 30 Norrsundet

HVO100 Gävleborgs län


Inköp Gävleborg

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Katja Bohman
Telefon: +46 104713005
E-post: katja.bohman@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Söderhamns kommun
212000-2353
Faxholmsgatan 3
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Marie Emilsson
E-post: marie.emilsson@soderhamn.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.soderhamn.se

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Alfta-Edsbyns Fastighets AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Erica Alderborg
E-post: erica.alderborg@bollnasenergi.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: BORAB b
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
556009-9581
Box 975
Gävle
801 33
Sverige
Kontaktperson: Gavlefastigheter i Gävle
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gavlefastigheter.se

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Avtal Gävle Drift och Service AB
E-post: info@gavledriftservice.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: info parkeringsservice
E-post: info@gavleparkeringsservice.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Jennie Blomberg
E-post: jennie.blomberg@helsingevatten.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Ebba Hägg
E-post: ebba.hagg@hudiksvall.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Hälsingslands utb. förbund
E-post: halsinglandsutbildningsforbund@xml.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Daniel Persson
E-post: daniel.persson@ockelbo.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Klas-Åke Säll
E-post: klas-ake.sall@ovanaker.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Söderhamn Nära AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: AB Hudiksvalls Bostäder
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Hudiksvall Näringsliv AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=14983
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=14983
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

HVO100 Gävleborgs län

Referensnummer: 8148
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

HVO 100 utan innehåll av fossilt bränsle, palmolja eller PFAD (d.v.s. HVO klassad som biodrivmedel enligt riksdagens beslut XXX som gäller from 1 juli 2018)

(ALT att man skriver att det inom avtalsperioden ska övergå till att vara HVO100 enligt ovan klassning. Då beslutet är nyligt taget kan man tänka sig att det krävs en viss övergångs/omställningsperiod i produktionen för att anpassa till det politika ställningstagandet).

Pumpsationer/tankställe ska finnas i Söderhamn

Pumpsationer/tankställe efterfrågas i Bergvik (alt Söderala eller Mo), Kungsgården och Ljusne. Detta är en faktor som ger fördel i upphandlingen. Mängdfördelning – se nedan.

System med tankkort där varje bil har eget kort för registrering vid tankning.

Om låssystem finns på pumpen behövs användas nyckel (samma antal som tankkort).

Företaget ansvarar för bevakning av nivåer och påfyllning av bränsle på tankstationerna så att tillgång till bränsle alltid finns.

Pumpsationer/tankställe kan med fördel också vara öppen för allmänheten. Men viktigt att bränsletillgången för kommunens verksamhetsbilar är säkrad.

Förbrukningen är varierande över tid och kan både öka och minska. Förbrukningen idag är i Söderhamns närområde 91 000 liter. Kungsgården 22 800 liter. Bergvik (ink Söderala, Mo) 22 750 liter. Ljusne 13 200 liter.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVO100 Gävleborgs län

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09100000
09134230
09134232
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE313
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HVO 100 utan innehåll av fossilt bränsle, palmolja eller PFAD (dvs HVO klassad som biodrivmedel enligt riksdagens beslut XXX som gäller from 1 juli 2018)

(ALT att man skriver att det inom avtalsperioden ska övergå till att vara HVO100 enligt ovan klassning. Då beslutet är nyligt taget kan man tänka sig att det krävs en viss övergångs/omställningsperiod i produktionen för att anpassa till det politika ställningstagandet).

Pumpsationer/tankställe ska finnas i Söderhamn

Pumpsationer/tankställe efterfrågas i Bergvik (alt Söderala eller Mo), Kungsgården och Ljusne. Detta är en faktor som ger fördel i upphandlingen. Mängdfördelning – se nedan.

System med tankkort där varje bil har eget kort för registrering vid tankning.

Om låssystem finns på pumpen behövs användas nyckel (samma antal som tankkort).

Företaget ansvarar för bevakning av nivåer och påfyllning av bränsle på tankstationerna så att tillgång till bränsle alltid finns.

Pumpsationer/tankställe kan med fördel också vara öppen för allmänheten. Men viktigt att bränsletillgången för kommunens verksamhetsbilar är säkrad.

Förbrukningen är varierande över tid och kan både öka och minska. Förbrukningen idag är i Söderhamns närområde 91 000 liter. Kungsgården 22 800 liter. Bergvik (ink Söderala, Mo) 22 750 liter. Ljusne 13 200 liter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/05/2019
Slut: 01/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 18/04/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Kullen 4
Falun
791 31
Sverige
Telefon: +46 233830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 233830080

Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/03/2019

Send til en kollega

0.104