23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-122003
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOTALA KOMMUN

Vindere

Gatusopning Mjölby kommun

(14.05.2019)
P.Ekströms Entreprenad & Energi
Högby Oxelgård
595 94 Mjölby

Gatusopning Mjölby kommun


MOTALA KOMMUN

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
MOTALA KOMMUN
212000-2817
Drottningg. 2
Motala
591 86
Sverige
Kontaktperson: Jimmy Petersson
Telefon: +46 141-225160
E-post: jimmy.petersson@motala.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.motala.se/kommun

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43032
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43032
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Gatusopning Mjölby kommun

Referensnummer: UH-2019-23
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90600000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Mjölby kommun söker en entreprenör som skall utföra sopning av gator under perioden april – november. Sopning skall ske inom tätbebyggt område i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad, Hogstad, Sya, Spångsholm, Västra Harg och Normlösa.

Arbetet utföres efter beställning och enligt anvisning av Mjölby kommun. Kommunen anvisar också plats där sand och löv m.m. skall tömmas.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90600000
90610000
90612000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mjölby kommun söker en entreprenör som skall utföra sopning av gator under perioden april – november. Sopning skall ske inom tätbebyggt område i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad, Hogstad, Sya, Spångsholm, Västra Harg och Normlösa.

Arbetet utföres efter beställning och enligt anvisning av Mjölby kommun. Kommunen anvisar också plats där sand och löv m.m. skall tömmas.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/04/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/04/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.093