23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119894
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vestforbrænding

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation


Vestforbrænding

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Louise Dithmar
Telefon: +45 44857728
E-mail: lhd@vestfor.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation

Sagsnr.: 18-03115
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ARC og Vestforbrænding (herefter kaldet Ordregiver) har indgået aftale med HCS om behandling af indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (herefter kaldet KOD) fra Københavns Kommune. Inden levering til HCS skal den indsamlede KOD læsses om til containere eller trailere, således at der kan leveres i fulde læs af minimum 25 tons. Den udbudte ydelse omfatter således håndtering af indsamlet KOD i form af indvejning, registrering, kontrol, omlastning og transport af KOD til HCS’ anlæg. Den samlede mængde KOD fra Københavns Kommune forventes at udgøre ca. 12-16 000 tons pr. år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 252 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90511200
90512000
90513100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ARC og Vestforbrænding (herefter kaldet Ordregiver) har indgået aftale med HCS om behandling af indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (herefter kaldet KOD) fra Københavns Kommune. Inden levering til HCS skal den indsamlede KOD læsses om til containere eller trailere, således at der kan leveres i fulde læs af minimum 25 tons. Den udbudte ydelse omfatter således håndtering af indsamlet KOD i form af indvejning, registrering, kontrol, omlastning og transport af KOD til HCS’ anlæg. Den samlede mængde KOD fra Københavns Kommune forventes at udgøre ca. 12-16 000 tons pr. år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 100 %
Pris - Vægtning: 100 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 193-436597
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ragn-Sells
86 47 68 19
U-vej 3-5
København S
2300
Danmark
E-mail: natasja.elmegard.schmidt@ragnsells.com
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 313 000.00 DKK / Højeste bud: 3 454 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019

Send til en kollega

0.081