23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067178
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Östergötlands läns landsting

Entreprenader avseende utemiljö


Östergötlands läns landsting

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Östergötlands läns landsting
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Sverige
Kontaktperson: Caroline Haag
E-post: caroline.haag@regionostergotland.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenader avseende utemiljö

Referensnummer: UC-2017-158
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77314000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaderna omfattar i stort:

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av markbeläggningar och vegetationsytor

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll på fast- och rörlig utrustning på mark

— Snöröjning och halkbekämpning

— Beredskap

— Mindre markprojektuppdrag

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45236000
77300000
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaderna omfattar i stort:

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av markbeläggningar och vegetationsytor

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll på fast- och rörlig utrustning på mark

— Snöröjning och halkbekämpning

— Beredskap

II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/05/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/02/2019

Send til en kollega

0.098