23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-063708
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Reparation och mekaniskt underhåll av energiproduktionsutrustningar i Katrineholm


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Thomas Mikiwer
E-post: thomas.mikiwer@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Reparation och mekaniskt underhåll av energiproduktionsutrustningar i Katrineholm

Referensnummer: 18/176
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50710000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Reparation och mekaniskt underhåll, t ex påläggssvetsning, plåtarbeten, byte av lager, tätningar, cylindrar och kolvar i in- och utmatningsutrustning. Det kan också förekomma arbeten i form av konstruktion och tillverkning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45223200
45261310
45262600
45262680
50000000
50500000
50530000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Bakgrund

B har behov av tjänster avseende mekaniskt underhåll, konstruktion, maskinunderhåll, service, reparation, svets, plåtarbeten etc. gällande B energiproduktionsutrustningar i Katrineholm

Nuläge

Behovet av tjänster inom reparation och mekaniskt underhåll förekommer dels under revisionsperioder och dels under övrig tid. Revisionsperioderna löper vanligtvis under maj till september och behovet är i dagsläget upp till 8 man. Övrig tid under året är behovet styrt av aktiviteter i den löpande verksamheten, t ex planerade stopp eller avhjälpande underhåll.

Syfte & Mål

Tillgodose behovet avseende löpande reparation och mekaniskt underhåll av B energiproduktionsutrustningar i Katrineholm.

Omfattning

Upphandlingen avser behov av tjänster enligt följande uppdelning:

Reparation

Konstruktion och tillverkning, mindre ändringar så som uppdatering av befintlig utrustning

Reparation och plåtarbeten, t.ex. byte trågbottnar, plåtrullning upp till 10 mm

Svets, underhålls- och reparationssvetsning

Underhåll

Maskinunderhåll, (Ej ångturbin). T.ex. lagerbyten i transportörer och växellådor samt vibrationsmätning och stötpulsmätning.

Service, avser förebyggande underhåll (FU-arbeten).

Normalt utförs arbeten under ordinarie arbetstid d.v.s. vardagar 07:00- 16:00. Akuta arbeten kan förekomma och då med kort inställelsetid. Under revisionsperioderna, som vanligtvis löper under maj till september, är behovet upp till 8 man. Övrig tid under året är behovet styrt av aktiviteter i den löpande verksamheten, t.ex. planerade stopp eller avhjälpande underhåll.

Avsikten är att teckna ett rangordnat ramavtal med om möjligt tre stycken leverantörer. Rangordning innebär att avrop först sker till den leverantör som är rangordnad som nummer ett (1). Om denna leverantör inte kan åta sig uppdraget går avropsförfrågan vidare till den leverantör som är rangordnad som nummer två (2). Om denna leverantör i sin tur inte heller kan åta sig uppdraget går avropsförfrågan vidare till den leverantör som är rangordnad som nummer tre (3).

Upphandlingen omfattar löpande behov hos B av efterfrågade tjänster. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 204-466589
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Tekniska verken har beslutat att avbryta upphandling ”Reparation och mekaniskt underhåll av energiproduktionsutrustningar i Katrineholm 18/176”. Skälet till att upphandlingen avbryts är ändrade förutsättningar vad gäller omfattning. En översyn skall göras av befintliga avtal med liknade innehåll kopplat till det samlade behovet av dessa tjänster inom Tekniska verken-koncernen.

Utgående från resultatet av översynen kommer Tekniska verken att ta beslut om hur upphandling av dessa tjänster kommer att ske.

Visma annons: https://opic.com/id/afidbmavxu

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019

Send til en kollega

0.078