23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-062882
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lerums kommun

Entreprenad Vinterväghållning


Lerums kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lerums kommun
212000-1447
Brobacken 1
Lerum
443 80
Sverige
Kontaktperson: Berith Olsson Upphandlare
E-post: berith.olsson@lerum.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lerum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenad Vinterväghållning

Referensnummer: KS17.834/2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90600000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Objektet avser vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar och GC-vägar samt övriga ytor enligt kartmaterial och mängdförteckning inom Lerums kommun. Entreprenaden omfattar kommundelarna Lerum, Stenkullen, Floda, Tollered, Norsesund stationsområde, Stannum, Olstorp, Gråbo, Annekärr och Sjövik, från 1 oktober 2018 och fyra år framåt om inte avtalet sägs upp enligt punkt 1.6. Kommunen förbehåller sig rätten att utföra vissa vinterväghållningsåtgärder inom respektive område.

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Anbudslämnare kan välja att lämna anbud på en eller flera delentreprenader.

Beställaren kommer att teckna ett avtal per delentreprenad.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 60 659 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90610000
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Objektet avser vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar och GC-vägar samt övriga ytor enligt kartmaterial och mängdförteckning inom Lerums kommun. Entreprenaden omfattar kommundelarna Lerum, Stenkullen, Floda, Tollered, Norsesund stationsområde, Stannum, Olstorp, Gråbo, Annekärr och Sjövik, från 1 oktober 2018 och fyra år framåt om inte avtalet sägs upp enligt punkt 1.6. Kommunen förbehåller sig rätten att utföra vissa vinterväghållningsåtgärder inom respektive område.

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Entreprenaden är uppdelad i 5 delentreprenader enligt följande: Delentreprenad 1: omfattar plogning och halkbekämpning med lastbil, plog och saltspridare på saltvägnätet i Lerum, Stenkullen, Floda, Tollered, Olstorp, Stannum och GråboDelentreprenad 2 A: omfattar plogning och halkbekämpning med traktor i Stannum, Olstorp, Gråbo, Annekärr och SjövikDelentreprenad 2 B: omfattar plogning och halkbekämpning med traktor i Floda, söder om järnvägen, Tollered och Norsesund stationsområdeDelentreprenad 2 C: omfattar plogning och halkbekämpning med traktor i södra Lerum, där E20 utgör gräns mot delentreprenad 2 DDelentreprenad 2 D: omfattar plogning och halkbekämpning med traktor i norra Lerum, där E20 utgör gräns mot delentreprenad 2 C

Anbudslämnare kan välja att lämna anbud på en eller flera delentreprenader.

Beställaren kommer att teckna ett avtal per delentreprenad.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 103-235611
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/08/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
LP ENTREPRENAD AB
556518-4925
Långavallsgatan
Gunnilse
424 57
Sverige
E-post: fredrik.pousard@lpe.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.lpe.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 47 153 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/08/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Peab Anläggning AB
556568-6721
Box 808
Solna
169 28
Sverige
E-post: sofia.przemus@peab.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 13 506 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/02/2019

Send til en kollega

0.094