23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-014531
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sveriges Lantbruksuniversitet

Snöröjning SLU 2018


Sveriges Lantbruksuniversitet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sveriges Lantbruksuniversitet
202100-2817
Box 7086
Uppsala
750 07
Sverige
Kontaktperson: Tobias Hägglund
E-post: tobias.hagglund@slu.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.slu.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjning SLU 2018

Referensnummer: SLU ua 2018.2.4.4-1462
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vinterväghållning, inkluderande snöröjning, halkbekämpning, isrivning och upptagning av halkskydd för SLU:s verksamheter i Uppsala och Umeå.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 391 700.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45233141
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vinterväghållning, inkluderande snöröjning, halkbekämpning, isrivning och upptagning av halkskydd för SLU:s verksamheter i Uppsala och Umeå.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 147-336700
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Maskinring Västernorrland ek för
716460-3875
Bergsgatan 122
Sundsvall
853 50
Sverige
E-post: peter.debeau@mrvasternorrland.se
Nuts-kod: SE331

Internetadress: http://www.mrvasternorrland.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 759 460.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 759 460.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Binab Entreprenad AB
556624-9867
Artillerigatan 26
Uppsala
752 37
Sverige
E-post: stefan.lindberg@binab.nu
Nuts-kod: SE121
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 632 240.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 632 240.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/01/2019

Send til en kollega

0.102