23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 007-012718
Offentliggjort
10.01.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Landskrona Stad

PCB-inventering


Landskrona Stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 232-530523)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Landskrona Stad
212000-1140
Drottninggatan 7
Landskrona
261 80
Sverige
Kontaktperson: Kent Svensson
E-post: kent.svensson@landskrona.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.landskrona.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

PCB-inventering

Referensnummer: 2018/2293
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71631300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inventering av PCB förekomst av Lanskrona stads fastighetsbestånd

Upphandlingen avser köp av konsulttjänster för PCB-inventering av Landskrona stads fastighetsbestånd för byggnader som är uppförda från 1974 och äldre.

För uppdraget gäller ABK09.

Inventeringen innefattar även dolda fog- och golvmassor samt mark på skolor, exempelvis rabatter, sandlådor m.m.

Både invändig och utvändig inventering av byggnaderna kan omfattas.

Upphandlingen är uppdelad i tre delområden.

Anbudsgivaren kan betrakta bifogad fastighetsförteckning som en vägledning för omfattningen, objekt kan tillkomma eller utgå.

Avtalstiden är beräknad till 1.2.2019 - 31.12.2019.

Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som staden rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/01/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-530523

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 11/01/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 14/01/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 11/07/2019
Ska det stå:
Datum: 14/07/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/01/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 15/01/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.091