23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 007-012676
Offentliggjort
10.01.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Sjöfartsverket

Tillsyn av fartyg


Sjöfartsverket

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 225-514820)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sjöfartsverket
202100-0654
Östra Promenaden 7
Norrköping
601 78
Sverige
Kontaktperson: Anders Holmgren
E-post: anders.holmgren@sjofartsverket.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sjofartsverket.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tillsyn av fartyg

Referensnummer: 18-01197
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50241100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud avseende tillsyn av SjöVs fartyg.

SjöV avser att upphandla en extern organisation för tillsyn avseende fartygens sjövärdighet, arbetsmiljön ombord samt skyddet för den marina miljön.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/01/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 225-514820

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 09/01/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 11/01/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 10/03/2019
Ska det stå:
Datum: 12/03/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 10/01/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 14/01/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.088