23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538319
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ellevio AB

Mobila reservkraftaggregat till Stockholm


Ellevio AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Ellevio AB
556037-7326
Valhallavägen 203
Stockholm
115 53
Sverige
Kontaktperson: Lars Niia
Telefon: +46 8-6060000
E-post: Lars.Niia@partners.ellevio.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ellevio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mobila reservkraftaggregat till Stockholm

Referensnummer: UH-2018-14
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ellevio AB avser att köpa in två mobila elverk för tillfällig matning av distributionsnät, ett större och ett mindre. Det stora aggregatet, en lastbil med fast reservkraftaggregat på 1000kVA ska stationeras i Stockholm och ska användas primärt i Stockholms stad med omnejd. Det mindre aggregatet, en släpvagn på 700kVA, ska stationeras i Ösmo i Nynäshamn. Båda aggregaten kan komma att transporteras längre sträckor i vissa undantagsfall och dessutom behöva parallellköras vid kraftmatning. Leverans under 2019

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31000000
65300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ellevio AB avser att köpa in två mobila elverk för tillfällig matning av distributionsnät, ett större och ett mindre. Det stora aggregatet, en lastbil med fast reservkraftaggregat på 1000kVA ska stationeras i Stockholm och ska användas primärt i Stockholms stad med omnejd. Det mindre aggregatet, en släpvagn på 700kVA, ska stationeras i Ösmo i Nynäshamn. Båda aggregaten kan komma att transporteras längre sträckor i vissa undantagsfall och dessutom behöva parallellköras vid kraftmatning. Leverans under 2019

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Beslut

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 013-026958
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Mobila reservkraftaggregat till Stockholm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/06/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
04/12/2018

Send til en kollega

0.091