23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 223-511159
Offentliggjort
20.11.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

KAB

Vindere

Valgte totalrådgivere

(20.11.2018)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

(20.11.2018)
Domus Arkitekter
Lyngby Hovedgade 27, 1
2800 Kongens Lyngby

(20.11.2018)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

(20.11.2018)
Dominia A/S
Ved Vesterport 6, 3.
1612 København V

(20.11.2018)
AI A/S
Refshalevej 147
1432 København

(20.11.2018)
Tegnestuen Vandkunsten
Krudsløbsvej 14
1439 København K

Parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri


KAB

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
KAB
Vester Voldgade
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Michael Nielsen-Elgaard
E-mail: min@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens bilag A anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger at forlænge de allerede indgåede rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri. Udbudsbekendtgørelsen kan findes på https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=197876 under mappen dokumenter.

Der er således tale om tillægsaftaler til de allerede indgåede rammeaftaler. De eksisterende rammeaftaler forlænges på uændrede vilkår til den 1.6.2019.

Forlængelsen er nødvendiggjort af, at et kommende udbud af rammeaftalerne skal tilrettelægges. KAB forlænger dermed rammeaftalerne for at sikre, at de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger fortsat har adgang til totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri, indtil et nyt udbud er gennemført.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71210000
71310000
71311000
71318000
71420000
71520000
71530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se pkt. II.1.4 og udbudsbekendtgørelsen. Udbudsbekendtgørelsen kan findes på https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=197876 under mappen dokumenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Tillægsaftalerne til de eksisterende rammeaftaler er ikke omfattet af udbudsloven, idet KAB finder, at tillægsaftalerne ikke udgør en væsentlig ændring af de eksisterende rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri.

KAB lægger vægt på, at der er tale om en kortvarig forlængelse på uændrede vilkår, som skal sikre, at rammeaftalerne kan videreføres indtil et nyt udbud er blevet gennemført. Genudbuddet af rammeaftalerne er bl.a. blevet forsinket som følge af, at KAB har afventet nye regelsæt (ABR18) samt nye ydelsesbeskrivelser på området.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Rammeaftaler 2014 - Nybyggeri

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
AI A/S
Refshalevej 147
København
1432
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Rammeaftaler 2014 - Nybyggeri

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Dominia A/S
Ved Vesterport 6, 3.
København V
1612
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Domus Arkitekter
Lyngby Hovedgade 27, 1
Kongens Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Tegnestuen Vandkunsten
Krudsløbsvej 14
København K
1439
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Forlængelsen af rammeaftalerne vil ikke blive indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2018

Send til en kollega

0.088