23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 219-501823
Offentliggjort
14.11.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Aarhus Kommune

Pleje af grønne områder og vintertjeneste, samt pleje af udendørs idrætsanlæg


Aarhus Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Hanne Kabel
E-mail: hakab@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53a082bf-0215-4feb-93d3-a491fe60e00f/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Pleje af grønne områder og vintertjeneste, samt pleje af udendørs idrætsanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører på delaftale 1-6 udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved skoler, SFO'er, klubber, institutioner på dagtilbudsområdet, administrationsbygninger, AffaldVarmes transmissionsanlæg i Aarhus Kommune samt enkelte bocentre. Desuden vintertjeneste på udendørs idrætsanlæg beliggende under hver af delaftalerne 1-6. Til hver af delaftalerne 1-6 hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

Derudover omfatter udbuddets delaftale 7 pleje af grønne områder ved udendørs idrætsanlæg - herunder sportsplæner - under Sport og Fritid.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 197 118 422.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
77310000
77300000
90620000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Geografisk opdeling - se illustration i udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
77310000
77300000
90620000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Geografisk opdeling - se illustration i udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
77310000
77300000
90620000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Geografisk opdeling - se illustration i udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
77310000
77300000
90620000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Geografisk opdeling - se illustration i udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
77310000
77300000
90620000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Geografisk opdeling - se illustration i udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
77310000
77300000
90620000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Geografisk opdeling - se illustration i udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtsopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 7

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77320000
77310000
77311000
77313000
77314100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Pleje af grønne områder ved udendørs idrætsanlæg - herunder sportsplæner - under Sport og Fritid, se yderligere information herom i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 164-374825
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Forstas A/S
29615756
Hinnerup
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 28 818 579.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Forstas A/S
29615756
Hinnerup
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 947 540.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Forstas A/S
29615756
Hinnerup
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 26 888 769.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
OK Nygaard A/S
35394818
Hasselager
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 962 418.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
OK Nygaard A/S
35394818
Hasselager
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 31 149 654.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 6

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
OK Nygaard A/S
35394818
Hasselager
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 28 533 183.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 7

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er ikke tildelt kontrakt på delaftale 7 som følge af udbuddet, idet der ikke er modtaget eksterne konditionsmæssige tilbud på denne delaftale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af Udbudslovens afsnit II eller III eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutning.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2018

Send til en kollega

0.084