23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-494288
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Värnamo kommun

Vindere

Uppdragsområde 1

(26.03.2019)
SWECO Environment AB
Box 145
511 13 Jönköping

Uppdragsområde 2

(26.03.2019)
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen

Tekniska konsulter för gata och VA


Värnamo kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Värnamo kommun
212000-0555
Upphandlingsförvaltningen
Värnamo
331 83
Sverige
Telefon: +46 370-377143
E-post: stefan.h.goodwin@varnamo.se
Fax: +46 370-377769
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varnamo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=32875
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=32875
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Teknik

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter för gata och VA

Referensnummer: UHN.2018.203
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning för tekniska konsulter inom områden angivna i förfrågningsunderlaget.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Uppdragsområde 1

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71530000
71800000
90713100
71321300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning för tekniska konsulter inom områden angivna i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Uppdragsområde 2

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71530000
71800000
90713100
71321300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning för tekniska konsulter inom områden angivna i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/12/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/04/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Sverige
Telefon: +46 36-156600
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/11/2018

Send til en kollega

0.106