23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-452425
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tomelilla kommun

Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar


Tomelilla kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Tomelilla kommun
212000-0886
Tomelilla
273 80
Sverige
Kontaktperson: Fredrik Gunnarsson
E-post: fredrik.gunnarsson@tomelilla.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tomelilla.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar

Referensnummer: KS 2018/201
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar inom Tomelilla kommun.

Inbjudan

Tomelilla kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar, enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med tre (3) leverantörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 400 000 SEK/uppdrag.

Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument.

Upphandlande myndighet

Tomelilla kommun

Org. nr 212000-0886

273 80 Tomelilla

Upphandlingens referensnummer är KS2018/201. För mer information, se Tomelilla kommuns hemsida, www.tomelilla.se

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 250 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71313000
71313400
71321300
71800000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar inom Tomelilla kommun.

Inbjudan

Tomelilla kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar, enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med tre (3) leverantörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 400 000 SEK/uppdrag.

Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument.

Upphandlande myndighet

Tomelilla kommun

Org. nr 212000-0886

273 80 Tomelilla

Upphandlingens referensnummer är KS2018/201. För mer information, se Tomelilla kommuns hemsida, www.tomelilla.se

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 129-294348
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tyréns AB
556194-7986
Per Myndes backe 16
Stockholm
118 86
Sverige
E-post: eva.akesson@tyrens.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.tyrens.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 250 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Norconsult AB
556405-3964
Box 8774
Göteborg
402 76
Sverige
E-post: marie.tuvesson.palsson@norconsult.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.norconsult.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Stockholm-Globen
121 88
Sverige
E-post: johan.lager@wsp.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.wspgroup.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/10/2018

Send til en kollega

0.105