23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-451649
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Inköp Gävleborg

Opdateringer

Annullering
(19.10.2018)

Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice


Inköp Gävleborg

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Katrine Johansson
Telefon: +46 104713009
E-post: katrine.johansson@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
AB Gavlegårdarna
556487-5937
Box 456
Gävle
801 06
Sverige
Kontaktperson: Erik Jansson
E-post: erik.jansson@gavlegardarna.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gavlegardarna.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: AB Älvkarlebyhus a
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Erica Alderborg
E-post: erica.alderborg@bollnasenergi.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Markus Thorsteinsen
E-post: markus.thorsteinsen@bollnas.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Fiberstaden AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Avtal Gävle Drift och Service AB
E-post: info@gavledriftservice.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
556009-9581
Box 975
Gävle
801 33
Sverige
Kontaktperson: Gavlefastigheter i Gävle
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gavlefastigheter.se

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Gästrike Räddningstjänst
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Gästrike Vatten AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Gästrike Återvinnare
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Gävle Hamn AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Gävle kommun
212000-2338
Drottningatan 22
Gävle
803 11
Sverige
Kontaktperson: Gävle Kommun
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Gävle kommun
212000-2338
Drottningatan 22
Gävle
803 11
Sverige
Kontaktperson: Ulf Häggberg
E-post: Ulf.Haggberg@gavle.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Gävle kommun
212000-2338
Drottningatan 22
Gävle
803 11
Sverige
Kontaktperson: Inger Mohlén
E-post: inger.mohlen@gavle.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Info parkeringsservice
E-post: info@gavleparkeringsservice.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Ebba Hägg
E-post: ebba.hagg@hudiksvall.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Ljusdals kommun
212000-2320
Riotorget
Ljusdal
821 80
Sverige
Kontaktperson: Malin Sjöberg
E-post: malin.sjoberg@ljusdal.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Daniel Persson
E-post: daniel.persson@ockelbo.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Ockelbogårdar o
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Klas-Åke Säll
E-post: klas-ake.sall@ovanaker.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Söderhamn Nära AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Söderhamns Elnät AB
E-post: info@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1) Namn och adresser
Söderhamns kommun
212000-2353
Faxholmsgatan 3
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Marie Emilsson
E-post: marie.emilsson@soderhamn.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.soderhamn.se

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Veikko Niemi
E-post: veikko.niemi@alvkarleby.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=14344
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=14344
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice

Referensnummer: 7831
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
39530000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling 7831 ersätter föregående upphandling 7828, som blev avbruten p.g.a. bristande konkurrens.

Inköp Gävleborg upphandlar entrémattor, med eller utan individuellt/anpassat tryck, för hyra inklusive tvätt- och utbytesservice för kommuner och dess bolag i Gävleborg.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
39530000
39531000
39532000
39534000
98310000
98311000
98311100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
Nuts-kod: SE313
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling 7831 ersätter föregående upphandling 7828, som blev avbruten p.g.a. bristande konkurrens.

Inköp Gävleborg upphandlar entrémattor, med eller utan individuellt/anpassat tryck, för hyra inklusive tvätt- och utbytesservice för kommuner och dess bolag i Gävleborg.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/11/2018
Slut: 30/11/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Kortare annonseringstid p g a föregående upphandling avbröts

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/10/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/04/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 03/11/2018
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Kullen 4
Falun
791 31
Sverige
Telefon: +46 233830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 233830080

Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/10/2018

Send til en kollega

0.085