23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414921
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
09.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f848fe49-3036-415a-9291-4eaa5534e1a6/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Forbrændingsanlægget og AVA-GREEN

(29.01.2019)
SSG A/S
Galten

Genbrugsstationer samt drifts- og pumpeanlæg

(29.01.2019)
Aros Facility Service A/S
Åbyhøj

Rengøring for AffaldVarme Aarhus hhv. Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S på Forbrændingsanlægget, AVA-Green, Biomassefyret Kraftvarmeværk, genbrugsstationer samt drifts- og pumpeanlæg


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Christensen
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f848fe49-3036-415a-9291-4eaa5534e1a6/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f848fe49-3036-415a-9291-4eaa5534e1a6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f848fe49-3036-415a-9291-4eaa5534e1a6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f848fe49-3036-415a-9291-4eaa5534e1a6/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøring for AffaldVarme Aarhus hhv. Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S på Forbrændingsanlægget, AVA-Green, Biomassefyret Kraftvarmeværk, genbrugsstationer samt drifts- og pumpeanlæg.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter rengøring for AffaldVarme Aarhus hhv. Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S ift. Forbrændingsanlægget, AVA-Green, Biomassefyret Kraftvarmeværk, genbrugsstationer samt drifts- og pumpeanlæg.

Opgaverne omfatter både industrirengøring, rengøring af administrative områder/faciliteter og bad-/toiletfaciliteter samt vinduespolering.

Udbuddet er opdelt i 3 delområder/delaftaler:

- Delområde/delaftale A Forbrændingsanlægget og AVA-Green (Lisbjerg),

- Delområde/delaftale B Biomassefyret Kraftvarmeværk (Lisbjerg),

- Delområde/delaftale C Genbrugsstationer samt drifts- og pumpeanlæg (diverse lokationer i Aarhus Kommune).

Der kan afgives tilbud på et, flere eller alle udbudte delområder/delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Forbrændingsanlægget og AVA-Green

 

Delkontraktnr.: Delområde/delaftale A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911000
90911100
90911200
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Ølstedvej, Lisbjerg, Aarhus N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring og industrirengøring for AffaldVarme Aarhus ift. Forbrændingsanlægget og AVA-Green beliggende på Ølstedvej i Lisbjerg - omfatter følgende anlæg/lokaliteter:

— Forbrændingsanlægget,

— Administrationsbygningen,

— Vejerbod,

— Opholdsrum for eksterne håndværkere (pavillon),

— AVA-Green.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldVarme Aarhus kan forlænge Aftalen i op til 72 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AffaldVarme Aarhus. Forlænges Aftalen på ændrede vilkår, vil Aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder prækvalificerer på baggrund af de i udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet anførte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres (udvælges) de ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer vedr. "Teknisk og/eller faglig kapacitet” samlet set vurderes bedst egnede ift. den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Vinduespolering af Forbrændingsanlægget. Ifm. kontraktindgåelse meddeler AffaldVarme Aarhus, hvorvidt optionen ønskes taget i anvendelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Biomassefyret Kraftvarmeværk

 

Delkontraktnr.: Delområde/delaftale B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911000
90911100
90911200
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Ølstedvej, Lisbjerg, Aarhus N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring og industrirengøring for Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S ift. Biomassefyret Kraftvarmeværk beliggende på Ølstedvej i Lisbjerg - omfatter følgende anlæg/lokaliteter:

— Biomassefyret Kraftvarmeværk,

— Smedeværksted,

— Gammelt smedeværksted.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Biomassefyret Kraftvarmeværk kan forlænge Aftalen i op til 72 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Biomassefyret Kraftvarmeværk. Forlænges Aftalen på ændrede vilkår, vil Aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder prækvalificerer på baggrund af de i udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet anførte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres (udvælges) de ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer vedr. "Teknisk og/eller faglig kapacitet” samlet set vurderes bedst egnede ift. den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Vinduespolering af Biomassefyret Kraftvarmeværk Ifm. kontraktindgåelse meddeler Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S, hvorvidt optionen ønskes taget i anvendelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Genbrugsstationer (inkl. ReUse og Driftsbygning) samt drifts- og pumpeanlæg

 

Delkontraktnr.: Delområde/delaftale C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911000
90911100
90911200
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Diverse lokationer/adresser i Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring og industrirengøring for AffaldVarme Aarhus ift. genbrugsstationer (inkl. ReUse og Driftsbygning) samt drifts- og pumpeanlæg beliggende på diverse lokaliteter i Aarhus Kommune - omfatter følgende anlæg/lokaliteter:

— Genbrugsstationer (herunder "ReUse"),

— Driftsbygning (Gasmotor),

— Drifts- og pumpeanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldVarme Aarhus kan forlænge Aftalen i op til 72 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AffaldVarme Aarhus. Forlænges Aftalen på ændrede vilkår, vil Aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder prækvalificerer på baggrund af de i udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet anførte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres (udvælges) de ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer vedr. "Teknisk og/eller faglig kapacitet” samlet set vurderes bedst egnede ift. den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren bedes i ESPD angive egenkapital for de senest 3 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Følgende gælder for alle 3 delaftaler/delområder: Udbyder accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som har en positiv egenkapital i alle (hvert af) de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren bedes i ESPD angive referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for fristen for ansøgning om prækvalifikation. Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 5 referencer.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde,

- Kort og præcis opgavebeskrivelse herunder angivelse af,

- Hvilke typer af rengøringsopgaver der er/var indeholdt i referenceopgaven (industrirengøring, rengøring af administrative områder/faciliteter, bad-/toiletfaciliteter vinduespolering el. lign.),

- Om der er/var tale om en enkeltstående leverance eller en løbende leverance,

- Hvor mange udførende medarbejdere, der er/var knyttet til referenceopgaven,

- Udførelsesperiode,

- Kontraktsum.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Følgende gælder for alle 3 delaftaler/delområder: Udbyder accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som har minimum 1 lignende reference ift. det delområde/den delaftale, ansøger ønsker at blive prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten/-erne indeholder følgende klausuler:

— Klausul om arbejdsvilkår,

— Uddannelsesklausul (personalepolitik),

— Klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 139-318736
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde: Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område. Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling. Udbyder kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet. Udbyder har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Udbyder kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt. Udbyder kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Udbyders beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2018

Send til en kollega

0.09