23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 158-363234
Offentliggjort
18.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Söderenergi AB

UtvIGV1 - FGC


Söderenergi AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Söderenergi AB
556400-3175
Södertälje
Sverige
Kontaktperson: Nicklas Stavström
E-post: nicklas.stavstrom@soderenergi.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.soderenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

UtvIGV1 - FGC

Referensnummer: 18/5
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
51500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Söderenergi AB skall förnya pannan linje 1, som 1997 konverterades till en rostpanna för á 80 MW.

Denna förfrågan omfattar en komplettering av befintlig rökgasrening med en rökgasskrubber med värmeåtervinning.

— Rökgasskrubber med värmeåtervinning

— Rökgaskanaler från befintlig rökgasrening och åter till skorstenen,

— Rökrör i skorsten,

— Rör, isolering, armatur upphängningar etc. för ingående system

— Byggnad för levererad utrustning

— El- och styrutrustning

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
65400000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Söderenergi AB skall förnya pannan linje 1, som 1997 konverterades till en rostpanna för á 80 MW.

Denna förfrågan omfattar en komplettering av befintlig rökgasrening med en rökgasskrubber med värmeåtervinning.

— Rökgasskrubber med värmeåtervinning

— Rökgaskanaler från befintlig rökgasrening och åter till skorstenen,

— Rökrör i skorsten,

— Rör, isolering, armatur upphängningar etc. för ingående system

— Byggnad för levererad utrustning

— El- och styrutrustning

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 040-088227
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/06/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/08/2018

Send til en kollega

0.104