23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 156-358970
Offentliggjort
16.08.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Gotland

Specialstädning


Region Gotland

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 115-261641)

Legal Basis:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Gotland
212000-0803
Visby
621 81
Sverige
Kontaktperson: Patrik Forsström
E-post: patrik.forsstrom@gotland.se
Nuts-kod: SE214

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gotland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Specialstädning

Referensnummer: RS 2018/55
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser specialiserade städtjänster som:

• Höghöjdsstädning

• Sanering

• Golvvård

• Flyttstädning

• Byggstädning

• Storstädning av gymnastiksalar

• Storstäd

• Storstäd lgh som hyrs ut av Region Gotland

• Mellanstäd lgh som hyrs ut av Region Gotland

• Ministäd lgh som hyrs ut av Region Gotland

För ytterligare beskrivning av de efterfrågade tjänsterna se förfrågningsunderlaget.

Beskrivning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 115-261641

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/10/2018
Ska det stå:
Datum: 16/10/2018
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 30/09/2022
Ska det stå:
Datum: 15/10/2022
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/08/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 07/09/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 21/11/2018
Ska det stå:
Datum: 07/12/2018
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/08/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/09/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.093