23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-356845
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Akademiska Hus Aktiebolag

Biobränsle


Akademiska Hus Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 125-285447)

Legal Basis:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Akademiska Hus Aktiebolag
556459-9156
Box 483
Göteborg
401 27
Sverige
Kontaktperson: Sara Camtrell
E-post: sara.camtrell@akademiskahus.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.akademiskahus.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Biobränsle

Referensnummer: 18/56
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Anbudsförfrågan avser leveranser av biobränsle till försöks- och produktionsanläggningen vid Chalmers Tekniska Högskola.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 125-285447

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/08/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 27/08/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/08/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 28/08/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.081