23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-355574
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lunds universitet

Upphandling av apparatur för vattenrening samt serviceavtal


Lunds universitet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Eva Dilton
E-post: eva.dilton@eken.lu.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lu.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av apparatur för vattenrening samt serviceavtal

Referensnummer: V 2018/742
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
42912300
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Omfattning

Lunds universitet avser att teckna ramavtal med maximalt tio leverantörer. Avtal kommer att tecknas med de anbudsgivare som blir godkända vid kvalificeringen, d.v.s. som uppfyller samtliga i detta förfrågningsunderlag ställda skall-krav. Det är ytterst viktigt att skapa förutsättningar för verksamheten och att kunna välja mellan olika leverantörers tjänster, utifrån det verksamhetsbehov som finns. Därför är flera leverantörer antagna utan inbördes rangordning. Detta innebär att antagna leverantörer konkurrerar fritt utifrån beställarens behov såsom pris, teknik, leveranstid, referenser (kvalitet) och genomförandebeskrivning. Beställaren baserar således sitt inköp på en eller flera nämnda kriterier och väljer den leverantörs tjänster som bäst motsvarar den enskildes behov.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
42900000
42912330
50530000
50532000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Lunds universitet avser att teckna ramavtal med maximalt tio leverantörer. Avtal kommer att tecknas med de anbudsgivare som blir godkända vid kvalificeringen, d.v.s. som uppfyller samtliga i detta förfrågningsunderlag ställda skall-krav. Det är ytterst viktigt att skapa förutsättningar för verksamheten och att kunna välja mellan olika leverantörers tjänster utifrån det verksamhetsbehov som finns. Därför är flera leverantörer antagna utan inbördes rangordning. Detta innebär att antagna leverantörer konkurrerar fritt utifrån beställarens behov såsom pris, teknik, leveranstid, referenser (kvalitet) och genomförandebeskrivning. Beställaren baserar således sitt inköp på en eller flera nämnda kriterier och väljer den leverantörs tjänster som bäst motsvarar den enskildes behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 076-168935
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
BWT Vattenteknik AB
556240-4953
Box 9226
Malmö
200 39
Sverige
E-post: plmn@vattenteknik.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.vattenteknik.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Baxter Medical AB
556171-0657
Box 63
Kista
164 94
Sverige
E-post: anbud_sverige@baxter.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.baxter.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Merck Chemicals and Life Science AB
556120-3000
Frösundaviks allé 1
Solna
169 70
Sverige
E-post: vivian.yakoub@external.merckgroup.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.millipore.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.075