23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 117-266493
Offentliggjort
21.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Köpings kommun

Teknisk konsult område P. Bullerberäkning och bullerutredningar m.m. Köpings kommun


Köpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Köpings kommun
212000-2114
Rådhuset
Köping
731 85
Sverige
Kontaktperson: Maria Söderberg
E-post: maria.soderberg@vmkfb.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.koping.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Teknisk konsult område P. Bullerberäkning och bullerutredningar m.m. Köpings kommun

Referensnummer: VMKF-U 2018.19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90742000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom bullerberäkningar, bullerutredningar och åtgärdsförslag för stadsplanering, detaljplanering och bygglov.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 750 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
90742100
90742200
90742300
90742400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom bullerberäkningar, bullerutredningar och åtgärdsförslag för stadsplanering, detaljplanering och bygglov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 052-115506
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Structor Akustik AB
556769-2446
Solnavägen 4, 9 tr
Stockholm
113 65
Sverige
E-post: kajsa.oback@structor.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.structor.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 250 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Norconsult AB
556405-3964
Box 8774
Göteborg
402 76
Sverige
E-post: katrin.tholen@norconsult.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.norconsult.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 250 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Brekke & Strand Akustik AB
556815-3760
Hedåsgatan 3
Göteborg
412 53
Sverige
E-post: jimmy@brekkestrand.se
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 250 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2018

Send til en kollega

0.087