23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-225619
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
26.06.2018 Kl. 09:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212291&B=NORDKOB

Udbyder

Nordkøb A/S

Vindere

Rammeaftale vedr. pumper, reservedele og tilkøb til pumper samt visse tjenesteydelser

(15.11.2018)
Grundfos Danmark A/S
Bjerringbro

Rammeaftale vedr. pumper, reservedele og tilkøb til pumper samt visse tjenesteydelser


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
Telefon: +45 30305334
E-mail: jal@nordkob.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212291&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212291&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedr. pumper, reservedele og tilkøb til pumper samt visse tjenesteydelser

 

Sagsnr.: 2018-3
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42122100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter en rammeaftale for indkøb af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper samt visse andre relaterede tjenesteydelser inden for forsyningsområdet. Hensigten med udbuddet er at indgå en samarbejdsaftale med en leverandør, som de deltagende forsyningsselskaber kan trække på, både hvad angår rådgivning og levering af pumper mm. Kontraktens hovedfokus er rettet mod den løbende udskiftning af pumper på de deltagende forsyningsselskabers eksisterende pumpestationer, men vil også kunne anvendes som supplement til løbende projektudbud.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.11.2018 og udløber 31.10.2020 (2 år) med option for forlængelse med 2 år. Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42122220
42122300
42124000
42124230
42124290
43134100
44163130
45232431
45252130
50511100
90000000
90430000
90713100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter en rammeaftale for indkøb af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper samt visse andre relaterede tjenesteydelser inden for forsyningsområdet. Hensigten med udbuddet er at indgå en samarbejdsaftale med en leverandør, som forsyningsselskaberne kan trække på, både hvad angår rådgivning og levering af pumper mm. Kontraktens hovedfokus er rettet mod den løbende udskiftning af pumper på de deltagende forsyningsselskabers eksisterende pumpestationer, men vil også kunne anvendes som supplement til løbende projektudbud.

Nordkøb A/S gennemfører udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning, Halsnæs Forsyning, Fredensborg Forsyning og Gribvand, som årligt indkøber for samlet cirka 5 350 000 DKK af de i kontrakten omfattede ydelser, hvorfor værdien af de udbudte ydelser antages at være ca. 21 400 000 DKK over 4 år. Derudover indgår Novafos i udbuddet med en option, således at de kan aktivere kontrakten i kontraktens løbetid. Såfremt Novafos aktiverer kontrakten, har enheden et anslået årligt indkøb på 5 350 000 DKK af de i kontrakten omfattede ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.11.2018 og udløber 31.10.2020 (2 år) med option for forlængelse med 2 år. Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/07/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2018

Send til en kollega

0.111