23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 098-224132
Offentliggjort
25.05.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Översvämning hotkartor 2018


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
202100-5984
Norra Klaragatan 18
Karlstad
651 81
Sverige
Kontaktperson: Barbro Bengtsson
E-post: barbro.bengtsson@msb.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Översvämning hotkartor 2018

Referensnummer: 17/118
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71354000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget innebär att ta fram endimensionella översvämningskarteringar för två vattendrag samt två (2) dimensionella översvämningskarteringar för nio (9) identifierade tätorter med omgivningar.

I uppdraget ingår också att uppdatera MSB:s befintliga modeller för två (2) tvådimensionella översvämningskarteringar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71353000
71353100
90711000
90711100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget innebär att ta fram endimensionella översvämningskarteringar för två vattendrag samt två (2) dimensionella översvämningskarteringar för nio (9) identifierade tätorter med omgivningar.

I uppdraget ingår också att uppdatera MSB:s befintliga modeller för två (2) tvådimensionella översvämningskarteringar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 037-080775
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Norconsult AB
556405-3964
Box 8774
Göteborg
402 76
Sverige
E-post: magnus.jewert@norconsult.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.norconsult.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/05/2018

Send til en kollega

0.088