23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 219-455184
Offentliggjort
15.11.2017
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

http://www.biofos.dk/udbud

Udbyder

Biofos A/S

Dialogmøde om »Udbud af rammeaftale om afhentning af flyveaske og røggasrestprodukt til nyttiggørelse«


Biofos A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Biofos A/S
Refshalevej 250
København
1432
Danmark
Kontaktperson: Biofos A/S
E-mail: tl@biofos.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.biofos.dk/udbud

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dialogmøde om »Udbud af rammeaftale om afhentning af flyveaske og røggasrestprodukt til nyttiggørelse«.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513400
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dialogmødet vedr. udbud af rammeaftaler om afhentning af flyveaske (elfilteraske) og røggasrestprodukt (posefilteraske) til nyttiggørelse.

Rammeaftalerne skal fastlægge priser pr. ton for afhentning af tør flyveaske og røggasrestprodukt til nyttiggørelse.

Løbende afhentning af ca. 5 000 tons tør flyveske og ca. 600 tons tør røggasrestprodukt pr. år på Renseanlæg Lynetten.

Løbende afhentning af ca. 3 000-5 000 tons tør flyveaske og ca. 40-60 tons røggasrestprodukt pr. år på Renseanlæg Avedøre.

Den afhentede flyveaske og røggasrestprodukt skal nyttiggøres og må ikke lægges på depot i rammeaftalernes løbetid. Overholdelse af kravet skal til enhver tid kunne dokumenteres overholdt overfor Ordregiver.

Afhentning og efterfølgende transport af flyveaske og røggasrestprodukt skal i rammeaftalernes løbetid ske i lukkede og tættebeholdere (transportere) for at undgå støvgener. Overholdelse af kravet skal til enhver tid kunne dokumenteres overholdt overfor Ordregiver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om afhentning af flyveaske til nyttiggørelse

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513400
14930000
90000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Afhentning af flyveaske skal ske på følgende Biofos adresser:

Renseanlæg Lynetten

Refshalevej 250

1432 København K

og

Renseanlæg Avedøre

Kanalholmen 28

2650 Hvidovre.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se beskrivelse i punkt II.1.4) Kort beskrivelse og offentliggjort udkast til udbudsmateriale på www.biofos.dk/udbud

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om afhentning af røggasrestprodukt til nyttiggørelse

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513400
14930000
90000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Afhentning af røggasrestprodukt skal ske på følgende Biofos adresser:

Renseanlæg Lynetten

Refshalevej 250

1432 København K

og

Renseanlæg Avedøre

Kanalholmen 28

2650 Hvidovre.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se beskrivelse i punkt II.1.4) Kort beskrivelse og offentliggjort udkast til udbudsmateriale på www.biofos.dk/udbud

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Biofos ønsker at afholde dialogmøde med markedet vedr. det forestående »Udbud af rammeaftale om afhentning af slamaske og posefilteraske til nyttiggørelse«. Biofos lægger et udkast til udbudsmateriale, dagsorden og evt. præsentation for dialogmødet på www.biofos.dk/udbud inden dialogmødet, som vil danne grundlag for dialogen.

Mødet afholdes den 1.12.2017 kl. 12-14:30 hos Biofos, Renseanlæg Lynetten, Refshalevej 250, 1432 København K. Mødet vil starte med en kort besigtigelse af relevante dele af anlægget på Renseanlæg Lynetten, som udbuddet omfatter, hvorefter der afholdes dialogmøde i mødelokale København. Der vil ikke være besigtigelse af Renseanlæg Avedøre i forbindelse med dialogmødet. Besigtigelse og dialogmøde forventes samlet set at vare ca. 2,5 time. Besigtigelsen starter ude foran mødelokalet, hvor Biofos vil tage imod leverandørerne.

Tilmelding til dialogmøde, inkl. leverandørnavn og antal deltagere, bedes fremsendt til tl@biofos.dk senest den 26.11.2017 af planlægningsmæssige årsager.

Formålet med mødet er, at der kan gennemføres en fri dialog omkring alle dele af udbudsprocessen og udbudsmaterialet, der bl.a. skal være med til at sikre,

1) at Biofos inden offentliggørelse af udbudsmaterialet evt. kan blive opmærksom på uhensigtsmæssigheder/uklarheder i udbudsmaterialet, der ikke er i overensstemmelse med, hvad markedet kan levere og dermed bør få rettet og

2) at leverandører får mulighed for at stille spørgsmål til alle dele af udbudsmaterialet, mhp. at minimere antal af spørgsmål under udbudsprocessen.

Udkast til udbudsmateriale, som lægges på Biofos' hjemmeside et ikke redigeret udbudsmateriale fra Biofos' seneste udbud i 2015 af samme ydelse, i det at Biofos forventer at det nye udbudsmateriale indholdsmæssigt lægger sig meget tæt op ad det tidligere materiale. Den tidligere rammeaftale blev udbudt efter det tidligere udbudsdirektiv. Det nye udbudsmateriale tilpasses således udbudslovens regler.

Biofos opfordrer til, at leverandører skimter det fulde udbudsmateriale igennem, således at dialogen både kan vedr. tekniske og kommercielle/kontraktuelle forhold. Biofos forventer at lægge en række spørgsmål op på hjemmesiden, som Biofos ønsker at drøfte på mødet. Biofos opfordrer ligeledes leverandører til at fremsende spørgsmål til materialet i god tid, således at Biofos kan har mulighed for at besvare alle spørgsmål på mødet. Spørgsmål bedes suppleret med konkrete henvisninger til de dele af udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.

Leverandører opfordres til frem mod dialogmødet løbende at holde øje med Biofos' hjemmeside (www.biofos.dk/udbud), da frem mod dialogmødet kan blive lagt yderligere materiale på hjemmeside.

Efter gennemført dialogmøde, vil der ligeledes blive lagt et referat op på hjemmesiden.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2017

Send til en kollega

0.145