Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 182-372989
Offentliggjort
22.09.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Horsens Kommune

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme


Horsens Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Telefon: +45 76294226
E-mail: udbud@horsens.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk/

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler i form af 6 distrikter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Udbyderejendomme. Vintertjenesten er fordelt på ca. 120 lokaliteter f.eks. plejehjem og skoler i hele Horsens Kommune.

Vintertjenesten skal udføres på parkeringsarealer — herunder cykelparkering, gangstier og fortove, og skal sikre at personale og borgere kan færdes sikkert på adgangsveje, parkeringsarealer og fortove.

Aftalerne, der indgås, dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-209952
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HedeDanmark A/S
27623549
Klostermarken 12
Viborg
8800
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 13 421.00 DKK / Højeste bud: 23 186.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Hededanmark A/S
Viborg
8800
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 11 486.00 DKK / Højeste bud: 19 678.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HedeDanmark A/S
Viborg
8800
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 17 741.00 DKK / Højeste bud: 43 159.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HedeDanmark A/S
Viborg
8800
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 11 184.00 DKK / Højeste bud: 22 985.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 5

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HedeDanmark A/S
Viborg
8800
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 10 945.00 DKK / Højeste bud: 26 325.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Udbud af Levering af vintertjeneste ved kommunale ejendomme — Distrikt 6

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HedeDanmark A/S
Viborg
8800
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 7 703.00 DKK / Højeste bud: 19 335.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig påwww.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2017

Send til en kollega

0.111