Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 181-371113
Offentliggjort
21.09.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Glostrup Kommune

Udbud af vintertjeneste 2017-2021, Roskildevej, Ring 3 m.fl. — Genudbud, kørebaner


Glostrup Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Glostrup Kommune
65120119
Rådhusparken 2
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Henrik Nygaard
Telefon: +45 20766582
E-mail: hny@hnygaard.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.glostrup.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.glostrup.dk/erhverv/udbud-og-bevillinger/udbud

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vintertjeneste 2017-2021, Roskildevej, Ring 3 m.fl. — Genudbud, kørebaner.

Sagsnr.: 17/1279
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90630000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser:

Glatførebekæmpelse og snerydning på veje med 1 lastbil (1 entreprise/rammeaftale)

Snerydning på veje med 1 lastbil (3 entrepriser/rammeaftaler)

Hvert køretøj udgør en selvstændig entreprise. Nærmere beskrivelser af krav fremgår af udbudsmaterialet.

Der kan afgives tilbud på 1 eller flere af de anførte entrepriser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 828 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

K01-0

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter 1 lastbil (+ reserve)

1 lastbil (+ reservelastbil) til glatførebekæmpelse, kombikørsel og snerydning med ordregivers fugtsaltspreder (Epoke Sirius AST 7 m³) og sneplov (Villeton VSH 3 200 mm, vægt 780 kg).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

SN01-1

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter 1 lastbil

1 lastbil til snerydning

med ordregivers sneplov (Villeton VSH 3 200 mm, vægt 780 kg).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

SN01-2

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter 1 lastbil

1 lastbil til snerydning med ordregivers sneplov (Villeton VSH 3 200 mm, vægt 780 kg).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

SN01-3

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter 1 lastbil

1 lastbil til snerydning med ordregivers sneplov (Villeton VSH 3 200 mm, vægt 780 kg).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 138-283307
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

K01-0

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/09/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SCT Transport A/S
27 04 50 81
Stæremosen 21-23
Gilleleje
3250
Danmark
NUTS-kode: DK013

Internetadresse:http://scttransport.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 244 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

SN01-1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SCT Transport A/S
27 04 50 81
Stæremosen 21-23
Gilleleje
3250
Danmark
NUTS-kode: DK013

Internetadresse:http://scttransport.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 528 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

SN01-2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SCT Transport A/S
27 04 50 81
Stæremosen 21-23
Gilleleje
3250
Danmark
NUTS-kode: DK013

Internetadresse:http://scttransport.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 528 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

SN01-3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SCT Transport A/S
27 04 50 81
Stæremosen 21-23
Gilleleje
3250
Danmark
NUTS-kode: DK013

Internetadresse:http://scttransport.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 528 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Supplerende oplysninger vedr. tildelingsmodel fremgår af udbudsbetingelserne, BUT, afsnit 2.3.6.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: klfu@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2017

Send til en kollega

0.094