Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 181-371073
Offentliggjort
21.09.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Kommune

Vintertjeneste 2017-2021


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Kommune
29189641
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/68557982.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://silkeborgkommune.dk/

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vintertjeneste 2017-2021.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud for udførelse af vintertjeneste på dele af Silkeborg kommunes kørebaner omfatter kørsel medlastbil og traktor for glatførebekæmpelse og snerydning. Kommunens veje er opdelt i 4 vinterklasser: 1, 2, 3 og 4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 521 095.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud for udførelse af vintertjeneste på dele af Silkeborg kommunes kørebaner omfatter kørsel medlastbil og traktor for glatførebekæmpelse og snerydning. Kommunens veje er opdelt i 4 vinterklasser: 1, 2, 3 og 4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 087-169942
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Vintertjeneste 2017-2021

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
L. M. Transport, Ans A/S
Bodalen 3
Ans By
8643
Danmark
Telefon: +45 86870966
Fax: +45 86870979
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Salten Vognmandsforretning A/S
Saltenvej 5
Them
8653
Danmark
Telefon: +45 86847900
Fax: +45 86848885
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jens Konrad A/S
Granhøjvej 3 -11
Silkeborg
8600
Danmark
Telefon: +45 86825511
E-mail: jnj@jens-konrad.dk
Fax: +45 86817311
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HMP Entreprenør ApS, Hvam maskinstation
Ålborgvej 73
Kjellerup
8620
Danmark
Telefon: +45 86667665
E-mail: info@hvam-maskinstation.dk
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ejgild Knudsen ApS
Rosenvænget 9
Kjellerup
8620
Danmark
Telefon: +45 86888170
E-mail: kurt@kkpederstrup.dk
Fax: +45 60926414
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Vium Vognmandsforretning
Niels Bugges Allé 18, Vium
Kjellerup
8620
Danmark
Telefon: +45 30866333
E-mail: keldvognmand@fiberpost.dk
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Demstrup Autotransport Preben Hansen ApS
Nørrevangsvej 6
Kjellerup
8620
Danmark
Telefon: +45 86667096
E-mail: ph@demstrup-autotransport.dk
Fax: +45 86667938
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 521 095.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2017

Send til en kollega

0.102