Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 180-369073
Offentliggjort
20.09.2017
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anne Mette Dahl Trap
Telefon: +45 38665641
E-mail: anne.mette.dahl.trap@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser.

Sagsnr.: 17018914
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732400
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Hovedstadens udbud af 2 parallelle kontrakter for henholdsvis Dragør og Tårnby Kommuner vedr. adresseindsamling, stedfæstelse af adresser med potentielle kilder til jord- og grundvandsforurening og indtastning i regionens jordforureningsdatabase samt arkivgennemgang, udarbejdelse af historiske redegørelser og indtastning i regionens jordforureningsdatabase.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser Tårnby

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Hovedstadens udbud kontrakt for Tårnby Kommune vedr. adresseindsamling, stedfæstelse af adresser med potentielle kilder til jord- og grundvandsforurening og indtastning i regionens jordforureningsdatabase samt arkivgennemgang, udarbejdelse af historiske redegørelser og indtastning i regionens jordforureningsdatabase.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser Dragør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Hovedstadens udbud kontrakt for Dragør Kommune vedr. adresseindsamling, stedfæstelse af adresser med potentielle kilder til jord- og grundvandsforurening og indtastning i regionens jordforureningsdatabase samt arkivgennemgang, udarbejdelse af historiske redegørelser og indtastning i regionens jordforureningsdatabase.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 131-268113
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser Tårnby

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser Dragør

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Hovedstaden ser sig desværre nødsaget til at aflyse igangværende Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser på grund af reduktion i budgettet for 2018. Budgetreduktionerne var ikke kendt på det tidspunkt, hvor udbuddet blev iværksat.

Region Hovedstaden overvejer at genudbyde en del af de udbudte opgaver og vil i den forbindelse også overveje justeringer af udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Efter Klagenævnslovens § 7, stk. 2, skal klage over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med indgivelse af klage skal ordregiver orienteres.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://wwwkfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2017

Send til en kollega

0.104