Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 077-149406
Offentliggjort
20.04.2017
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rebild Kommune

Vindere

Valgt firma

(20.04.2017)
Leif M. Jensen A/S
Sydvestvej 70
2600 Glostrup

Overdragelse af aftale mellem Rebild Kommune og NKI A/S vedrørende gadefejning og tømning af vejbrønde


Rebild Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Rebild Kommune
Hobrovej 110
Støvring
9530
Danmark
Telefon: +45 99887532
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Overdragelse af aftale mellem Rebild Kommune og NKI A/S vedrørende gadefejning og tømning af vejbrønde.

 

Sagsnr.: 88.12.00-P27-30-16
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90612000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rebild Kommune har den 20.4.2016 indgået aftale med NKI A/S vedrørende tømning af vejbrønde og gadefejning i kommunen.

NKI A/S har indgået en aftale om overdragelse af samtlige aktiviteter i selskabet til Leif M. Jensen A/S, herunder også aftalen med Rebild Kommune om gadefejning og tømning af vejbrønde. Aftalen er betinget af, at overdragelsen godkendes af NKI A/S' kunder.

Rebild Kommune er indstillede på at acceptere overdragelsen af aftalen til Leif M. Jensen A/S, idet Rebild Kommune har vurderet, at overdragelsen er omfattet af udbudslovens § 182, nr. 2.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Rebild Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til beskrivelsen i Del II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Den aftale der forventes overdraget indeholder option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Overdragelsen vedrører den kontrakt, der er indgået af Rebild Kommune og NKI A/S den 20.4.2016 på baggrund af det udbud, der er offentliggjort i TED 2016/S 024-037621, og hvor der er offentliggjort bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt i TED 2016/S 100-178365.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Rebild Kommune vurderer, at der kan ske overdragelse af kontrakten med NKI A/S til Leif M. Jensen A/S uden udbud, idet overdragelsen er omfattet af udbudslovens § 182, nr. 2.

Leif M. Jensens A/S overtager samtlige aktiviteter i NKI A/S. Leif M. Jensen A/S opfylder de oprindelige kriterier for kvalitativ udvælgelse i det udbud, der ligger til grund for aftalen. Der er derfor tale om udskiftning af den oprindelige leverandør, som ikke betragtes som en ændring af grundlæggende elementer i udbuddet. Der foretages ikke andre ændringer af kontrakten i forbindelse med overdragelsen.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 100-178365

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

 

Aftalen om gadefejning og tømning af vejbrønde i Rebild Kommune

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/04/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Leif M. Jensen A/S
42078514
Sydvestvej 70
Glostrup
2600
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

På trods af oplysningerne i Del V.2.1 indgås kontrakten først 10 dage efter denne bekendtgørelse er offentliggjort, og kun hvis der ikke indbringes klage til Klagenævnet for Udbud indenfor denne periode.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over, at Rebild Kommune har handlet i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Rebild Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for Rebild Kommunes beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
www.kfst.dk
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2017

Send til en kollega

0.091