23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 120-342521
Offentliggjort
24.06.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Banedanmark

Bro 11268 Svanemølleviadukten Strandvejen (vejbro over jernbanen) - udskiftning af del af brodækket mm


Banedanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: DK-1577
Land: Danmark
E-mail: trko@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bro 11268 Svanemølleviadukten Strandvejen (vejbro over jernbanen) - udskiftning af del af brodækket mm.

Sagsnr.: NFBR0466
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71322300 Projektering af broer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bro 11268 Svanemølleviadukten Strandvejen (vejbro over jernbanen) Projektering og forberedelse af detailprojekt/detaildesign/udførelsesprojekt/tilsyn og som-udført projektdokumentation til nedrivning og udskiftning af del af brodækket (den vestlige 20%-25%) og til Forberedelse af særeftersynsrapport om forventet restlevetid, af eksisterende vejbaneroverbygning/ brodæk, eksisterende østlige fortov- og cykelsti overbygning/ brodæk, eksisterende fundamenter og eksisterende understøtninger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 5 141 500.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71631450 Inspektion af broer
90710000 Miljøledelse
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bro 11268 Svanemølleviadukten Strandvejen (vejbro over jernbanen) Projektering og forberedelse af detailprojekt/detaildesign/udførelsesprojekt/tilsyn og som-udført projektdokumentation til nedrivning og udskiftning af del af brodækket (den vestlige 20%-25%) og til Forberedelse af særeftersynsrapport om forventet restlevetid, af eksisterende vejbaneroverbygning/ brodæk, eksisterende østlige fortov- og cykelsti overbygning/ brodæk, eksisterende fundamenter og eksisterende understøtninger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samlet Kvalitet (inkl. Organisation) / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner:

• Option 1: Fagtilsyn for Entreprise del [1]

• Option 2: Fagtilsyn for Entreprise del [2]

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 027-048323
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bro 11268 Svanemølleviadukten Strandvejen (vejbro over jernbanen) - udskiftning af del af brodækket mm.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: DK48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: DK-2300
Land: Danmark
E-mail: pernille.petersen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Fax: +45 72428900
Internetadresse: http://www.sweco.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2022

Send til en kollega

0.063