23948sdkhjf

BUILD: PCB i bygninger, 6. oktober

I alt DKK 4.800 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune
Periode(r)
6. oktober 2020

6. oktober 2020

På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.

HVAD ER PCB?

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem. PCB har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte og er noget, man skal have stor opmærksomhed på i byggeriet, ligesom fx asbest og bly. Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse stiller krav om screening for PCB ved hel eller delvis renovering eller nedrivning af bygninger fra en bestemt tidsperiode. Kravet om screening gælder også ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden. Resultatet af screeningen afgør, hvorvidt der efterfølgende skal foretages en kortlægning.

HVAD LÆRER DU PÅ KURSET?

  • At afklare om der er tale om PCB-forurening,
  • Hvordan arbejdsprocesser med PCB-sanering og renovering overordnet forløber,
  • Hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes,
  • De enkelte metoders fordele og ulemper,
  • Praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø,

Regeringens PCB-handlingsplan

 er bl.a. udmøntet i to SBi-anvisninger om undersøgelse og vurdering, hhv. afhjælpning, renovering, sanering og nedrivning af bygninger med PCB. Kurset tager udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

SBi-anvisning 241 'Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger'

 og 

SBi-anvisning 268 'PCB i bygninger - afhjælpning, renovering og nedrivning'

 er inkluderet i prisen.

UNDERVISERE:

Seniorforsker 

Helle Vibeke Andersen

, BUILD, Aalborg Universitet 

Professor MSO 

Lars Gunnarsen

, BUILD, Aalborg Universitet

Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

TIDLIGERE DELTAGERE HAR UDTALT, AT DET BEDSTE VED KURSET ER:

  • Faglig udveksling mellem kursister
  • Diskussioner vedr. uklarheder, reelle sager, nyeste forskning
  • Bredt indhold med fakta og erfaringer
  • Et meget jordnært kursus
  • Eksemplerne på virkeligheden

 

Kurset finder sted 6. oktober kl. 9.00-16.00 i København

Undervisningsadresse

BUILD, Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Send til en kollega

0.281